Mateřská škola

Mateřská škola je součástí Základní a mateřské školy Blatec, tvoří ji jedna třída. Její plná kapacita je 25 dětí. Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem od dvou do šesti let věku nejen z Blatce, ale i z blízkého okolí. Děti různého věku se vzdělávají společně v jedné třídě.

Mladší děti se tak mohou přirozeně učit od starších a starší děti jsou pro mladší vzorem. Chod mateřské školy obvykle zabezpečují 3 pracovnice – dvě učitelky a uklízečka.

Provoz naší MŠ je od 6:30 do 16:15.

Budova, v níž se mateřská i základní škola nacházejí, pochází z roku 1874. Za dobu své existence prošel dvoupodlažní objekt několika stavebními úpravami, které přispěly k jeho současnému vzhledu. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy. Samostatným vchodem se vchází do šatny, na níž navazuje malá třída, kterou využíváme pro předškolní přípravu nejstarších dětí. Také si zde hrají děti, které odcházejí domů po obědě a neruší usínající děti. Z této třídy se vlevo vchází do umývárny a WC pro děti a personál mateřské školy, které čekají na rekonstrukci. Vpravo vcházíme do třídy se stolečky, která je zároveň jídelnou. Na ni plynule navazuje herna, která je současně využívaná pro odpolední odpočinek. Tu je možno oddělit posuvnými dveřmi. Interiér je uspořádám tak, aby vyhovoval nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Hračky, pomůcky, náčiní, ale i ostatní doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby si je děti mohly bez pomoci brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, průběžně je uklízely. Zátěž kladená na děti odpovídá jejím individuálním potřebám. Děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidových koutcích tříd. Mateřská škola je vybavena novým nábytkem, hračky a hry jsou průběžně obměňovány.

Přímo u budovy je menší oplocená travnatá plocha s malým pískovištěm, houpadly a lavičkami, využívaná převážně v odpoledních hodinách. K budově ZŠ a MŠ náleží také prostorná zahrada, která se nachází cca 100 m od budovy mateřské školy. Zahrada je vybavena dřevěným zahradním domkem, který slouží pro uschování hraček. Děti mají pro své dovádění k dispozici malý dřevěný domek, pískoviště, skluzavku, houpadla a houpačky a lanové prvky.

Žádost o uvolnění dítěte

Stáhnout
flip

Formulář je k dispozici také v MŠ.

Stáhnout
Školní řád MŠ

Stáhnout
flip

Školní řád mateřské školky pro rok 2022

Stáhnout
Školní vzdělávací program

Stáhnout
flip

Aktualizujeme pro školní rok 2022/2023

Stáhnout
Dodatek č. 1 k ŠVP

Stáhnout
flip
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

Stáhnout
flip