SRPŠ při ZŠ a MŠ Blatec

SRPŠ – Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Blatec
Na každý školní rok vybíráme částku 300 Kč na dítě navštěvující ZŠ a MŠ Blatec. Tyto vybrané příspěvky jsou použity dle návrhu rozpočtu jako příspěvky pro děti ZŠ a MŠ Blatec.

Číslo účtu: 2110264014/3030

Hlavními prvky spolku:

  • Spravedlivé hospodaření s členskými příspěvky
  • Podpora v podobě příspěvků např. na dopravu, soutěže, různé odměny
  • Pravidelné přispívání na akcích
  • Příspěvky na třídní aktivity, narozeninové a vánoční dary
  • Spolupráce mezi rodiči a dětmi
  • Kulturní přínos obci – ples, Pohádkový les, …

V zastoupení spolku tímto děkujeme všem dosavadním aktivním členům a doufáme, že naše spolupráce bude fungovat i v dalších letech, a také věříme, že mezi sebou přivítáme další členy, jimž není lhostejné vzdělávání nové generace.