Školní družina

K výchově žáků 1. stupně ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. Ředitelka školy vydává vnitřní řád ŠD, který stanoví podmínky přijetí a chování žáků v tomto zařízení. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. Školní družina je umístěna v učebně 1. třídy. Je vybavena novým pestrým nábytkem a především velkým množstvím hraček, her, stavebnic a všeho, co děti potřebují ve svém čase bez učení. Družina je v provozu od 6.45 do 7.45 ráno.  Odpoledne navazuje na školní vyučování a končí v 16.00 hodin.

Od 1.9.2023 se na Vás těší paní vychovatelka Kateřina Hrbáčková, Dis.

Upozornění: Vyzvedávání dětí z družiny po obědě je možné do 13:15, poté již není vyzvednutí možné z důvodu organizované činnosti v ŠD.

Žádost o uvolnění žáka z ŠD

Organizace dne

  • 6:45 - 7:45 Ranní blok
  • 11:40 - 15:00 Odpolední blok
  • 12:35 Příprava na oběd, odchod do jídelny
  • 13:00 - 13:15 Odpočinková činnost
  • 13:15 - 14:15 Rekreační a zájmová činnost
  • 15:00 Ukončení provozu