Maškarní karneval – poděkování

V neděli 10.4. 2022 se konal tradiční Maškarní karneval, celým programem děti doprovázel šašek Viki. Tímto bychom rády poděkovaly všem rodičům, kteří přispěli krásnými a hodnotnými dary do tomboly a zapojili se do organizace karnevalu, panu starostovi za finanční dar a paní Kolískové za upečení dortu. V  příštím roce se na Vás opět těšíme!