2023-02-06 IRIS Kouzelníci z popelnic

2023-02-06 IRIS Kouzelníci z popelnic

Ekologický výukový program pro mateřské školky, ve kterém se děti dozvěděly, proč je důležité třídit odpady, popř. jak je vůbec nevytvářet.
Seznámily se hravou formou s možnostmi třídění a pojmem recyklace.
Součástí programu byla také výroba ze znovupoužitelných materiálů – ruční papír, ozdoby.