Beseda s Policií České republiky

V pátek 9.11. 2018 budou mít děti ze Základní školy besedu s policií České republiky, kde se seznámí s tísňovými čísly v případě nebezpečí a se složkami záchranného systému. Zopakují si zásady bezpečného chování doma i venku, prevenci šikany a patologických jevů, které jim mohou hrozit.  Ověří si své základní znalosti správného chování v oblasti veřejného pořádku a dopravy.