Den otevřených dveří v MŠ

Den otevřených dveří v naší MŠ se bude konat 28.3. .2019 od 9.00 do 11.00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory školky, seznámit se nejen s prostředím  školky, ale i  s přístupem pedagogů k dětem, s prioritami ve vzdělávání, kroužky, které školka nabízí a další každodenní i nadstavbovou činností.

Těšíme se na vás