Flora a Vlastivědné muzeum

Dne 12. 10. 2022 jsme se žáky navštívili sbírkové skleníky na Floře, kde žáci mohli vidět jak floru tak i faunu. Poté jsme navštívili Vlastivědné muzeum, které žáky moc bavilo, hlavně přírodovědná expozice, kde si žáci mohli vyzkoušet např. rýžovaní  zlata, poskládat kostru dinosaura či zkusit chytání ryb. Dokonce se na chvíli ocitli na písečné pláži, kde relaxovali a posbírali si v písku mušle na památku. Fotografie naleznete ve fotogalerii ZŠ.