Konec školního roku 2020/2021

Prázdniny i u nás zaťukaly na dveře a nám nezbylo nic jiného, než se rozloučit s žáky tohoto šolního roku, abychom je mohli po prázdninách opět přivítat ve vyšším ročníku. Děti si přebraly z rukou paní ředitelky svá vysvědčení a vybraly si z dárečků, které pro ně pedagogové připravili. Žákům, kteří budou vyšší ročník navštěvovat již na jiné škole přišel popřát hodně úspěchů i pan starosta s paní Zaorálkovou za obec. Pak se žáci rozloučili s učitelkami a odešli domů, někteří s maminkou, jiní samotní, ale všichni s úsměvem.

Spolu s vysvědčením dostali všichni žáci i diplom, jako poděkování za spolupráci, pro rodiče, kteří byli dětem i učitelům oporou v tomto nesnadném roce s distanční výukou.

Ještě jednou, dětem i rodičům, děkujeme za spolupráci a po prázdninách se na Vás opět bude těšit celý učiteský sbor.