Ochrana osobních údajů

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), dále jen „GDPR“, níže uvádíme Zásady zpracování a chrany osobních údajů.  Tento dokument také najdete v sekci Informace. V pozdější době bude na webových stránkách školy zřízena vlastní záložka.

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Blatec