PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 24. listopadu 2018 byl slavnostně  rozsvícen blatecký vánoční strom. Slavnostní akci zahájily děti z Mateřské a Základní školy se svým vystoupením Vánoční spirála. Po proslovu pana starosty a paní ředitelky nám stromeček posvětil pan farář a za hlasitého odpočítávání dětí  se vánoční strom rozsvítil.

Žádná akce se nikdy neobejde bez přispění a pomoci ostatních, a tak bychom rády poděkovaly všem, kteří se na akci podíleli. Dětem za krásné vystoupení a výrobu předmětů na vánoční jarmark. Tatínkům za přichystání stolů a stanu, Petru Kováři za nasvícení celé akce, maminkám za napečení výborného občerstvení a dodání výrobků na vánoční jarmark, SRPŠ za vydatnou pomoc při celé přípravě akce, za výborné palačinky, bramborové placky a další pochutiny, které byly k dispozici. Také bychom rády poděkovaly paní Kolískové za napečení perníčků a zdobení, skupině Melody bojs za krásné vánoční melodie, které nás provázely celým podvečerem.

Děkujeme každému, kdo pomohl s konečným úklidem a odvozem všeho potřebného. Velké díky patří paní Haně Žáčikové za úklid celé školy a vrácení všeho do původního stavu.

Hezký čas adventní Vám přejí všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Blatec