Seznam přijatých dětí do MŠ a pozvánka na informační schůzku

Vážení rodiče,

níže jsou uvedeny registrační čísla přijatých dětí. V tomto roce byly přijaty všechny.

Zveme Vás tedy na informační schůzku dne 20. 6. od 16:00, kde budete seznámeni s režimem školky, vybavením, které děti budou do MŠ potřebovat. Společně se dohodneme na organizaci prvního týdne.

Rozhodnutí o přijetí je možné předat během provozu MŠ, nebo na informativní schůzce.

Od 1. 6. 2022 bude možné přihlásit Vaše dítě k odběru stravy ze školní jídelny Holečkova, učiňte tak prosím do poloviny června.

Těšíme se na spolupráci.

Za veškerý personál MŠ Blatec ředitelka školy Mgr. Hana Bednářová

Seznam přijatých dětí-registrační čísla