Škola v přírodě – 1. den

Po dlouhé cestě na školu v přírodě jsme dorazili do Valašských Klobouků, žáci se ubytovali a poté jsme si v klubovně řekli pravidla a žáci dostali deníčky, do kterých si denně zapisují své zážitky, aby měli vzpomínky. Pak nás čekala procházka po okolí, kde žáci měli soutěž ve stavění domečků z přírodnin v lese a následnou společnou prezentací. Po obědě konečně žáci měli svoji 1.lekci plavání, kde se rozdělovali do skupin. K večeru žáky čekal zábavný program s deskovými hry. Fotografie naleznete ve fotogalerii ZŠ.