ŠKOLNÍ ZRALOST

Dne 23. 1. 2018 proběhla v prostorách ZŠ  přednáška na téma Školní zralost. Zúčastnění rodiče byli přednáškou nadšeni, pedagogickému sboru poskytla užitečné podněty pro zpestření další práce. Hlavním cílem přednášky bylo poskytnout široké veřejnosti informace, jak podpořit zrakové a sluchové vnímání, rozumové schopnosti, paměť, řeč a motoriku pro klidnější vstup předškoláků do školy.

 

Plakát Školní zralost