Světový den vody a Světový den ústního zdraví

Dnes 22.3. 2022 jsme si se žáky povídali na téma „Voda“ o které se žáci dozvěděli mnoho informací – poměr sladké a slané vody na Zemi, vodní plochy v ČR, dělení vody, skupenství apod. Poté jsme navštívili Korunní pevnůstku v Olomouci, kde nás čekal program v rámci Světového dne ústního zdraví. Žáci plnili zajímavé úkoly spojené s péčí o dutinu ústní. Fotografie najdete ve fotogalerii ZŠ.