Vánoční přání

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych k závěru roku poděkovala všem, kteří naši školu podporovali. Děkuji tedy představitelům obce Blatec panu Dostálovi, panu Skládalovi a paní Zaorálkové ze sekretariátu. Dále členkám SRPŠ paní Pohlídalové, Hrbáčkové a Šafářové za pomoc při organizování školních akcí, zajištění občerstvení, nejrůznějších odměn a dárečků pro děti v průběhu roku. Za pomoc technického charakteru panu Zhřívalovi a Čapkovi, kteří ve škole zajišťují drobné opravy. Panu Zaorálkovi za výrobu kvalitního školního nábytku. Rodině Duškových, kteří škole nejvíce pomáhají v předvánočním čase. Činnost školy dále podporuje Místní akční skupina Hanácké Království. Pro MŠ byl obrovským překvapením velmi štědrý dar pana Božika v podobě hraček pro děti.

Všem výše zmíněným patří velký dík!

Poděkování zasloužíte neméně i Vy rodiče za vytrvalou péči o své děti ve velmi nelehké době, jejich přípravu do školy, spolupráci a podporu školy v nejrůznějších aktivitách a projektech.

Můj velký dík patří zcela všem kolegyním v ZŠ a MŠ Blatec, které zvládly nelehký rok s nadhledem, každá v rámci své profese. Dokázaly učit distančně, zjistit, jakou konkrétní pomoc po návratu kdo potřebuje, znovu stmelovaly kolektivy, testovaly, učily se s novými dezinfekčními prostředky a programy, byly nuceny upravovat své pracovní režimy podle momentálních pokynů vlády. Nejvíce si cením, že svou práci dělají srdcem!

 

Za celou naši školu Vám přeji co nejklidnější přípravu na vánoční svátky, o Vánocích mnoho pohody a radosti. Nový rok ať je plný radosti, osobní spokojenosti a porozumění.

 

Krásné Vánoce Vám přeje

Hana Bednářová

ředitelka školy