Výlet do vlastivědného muzea – MŠ

Ve středu 21.6.2017  v  7,30 hod. jedeme do Vlastivědného muzea v Olomouci na stálou expozici  „Příroda olomouckého kraje“

Do batůžků sbalte dětem: svačinu, pití, /drobné kapesné/.

Návrat ve 12,00 hod. nebo nejpozději ve 13,00  hod./potom děti poobědvají v MŠ/.