Zahradní slavnost

Vážení rodiče a milé děti,

rády bychom Vás pozvaly na Zahradní slavnost spojenou s pasováním předškoláků a s rozloučením se čtvrťáky, která se bude konat v pondělí 24.6.2019 od 17.00 hod. na školní zahrádce. Připraveny budou drobné soutěže o malé ceny a vystoupení místních mažoretek. V závěru si společně opečeme špekáčky, které si každý přinese sám. Přivítáme drobné pohoštění od rodičů. Těšíme se na vaši účast!