Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

 

zápis do 1. třídy proběhne  v tomto roce nestandardním způsobem. V termínu 6. – 23. 4. můžete přihlášku s kopií rodného listu dítěte zaslat do školy emailem, poštou či vhozením do schránky školy. V případě odkladu je nutné doložit ještě doporučení obvodního lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Pokud nutně potřebujete předat přihlášku osobně, můžete tak učinit ve dnech 12. a 14. 4. 2021 v čase 13:00 – 16:00 hod.

Zápis do školy je pro každé dítě významným dnem a značí příchod velkých změn. My bychom se s budoucími prvňáčky také rády osobně seznámily, a tak bychom klasický zápis ve škole rády provedly během května, pokud nám to všeobecná situace dovolí.

Níže přikládám potřebné dokumenty.

Mgr. Hana Bednářová

 

Kritéria pro přijetí do ZŠ 2021

Žádost o odklad_2021

Žádost o přijetí 2021