Závěry tematické inspekční činnosti

Vážení rodiče,

 

tímto Vám předávám informaci, že ve dnech 4. – 5. 3. 2021 proběhla na naší škole tematická inspekční činnost zaměřená na získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období distančního vzdělávání žáků s ohledem na opatření souvisejících s pandemií nemoci covid-19.

Krom jiného se inspekční tým účastnil i distanční výuky online.

Byly jsme pochváleny za vysokou kvalitu distanční výuky i celkové vedení hodin hlavně v oblasti aktivizace žáků během hodin, jejich zapojování do výuky, využívání průběžné motivace, střídání činností, využívání širokého portfólia podpůrných programů a materiálů i průběžné kontroly práce žáků.

 

Za provedenou kontrolní činnost jsme velmi rády, získaly jsme několik cenných podnětů a pochvalná ocenění jsou pro nás podporou k další práci v tak nelehké době i podmínkách.

Mgr. Hana Bednářová