Zpráva o měření radonu v MŠ Blatec

V roce 2017 proběhlo v prostorách MŠ orientační měření radonu. Na jaře 2019
proběhlo opakované, avšak podrobnější měření, na jehož základě bylo zjištěno
překročení referenční úrovně 300 Bq/m3.

Situace bude řešena v nejkratším možném termínu stavebními úpravami
financovanými z dotace Ministerstva financí. Obec tuto situaci řeší dle
doporučení Státního ústavu radiační ochrany a postupů Ministerstva financí.
Škola dodržuje doporučení a ve zvýšené míře větrá před příchodem dětí do MŠ i
během jejich pobytu, což v současné situaci považuje Státní ústav radiační
ochrany za dostatečné a neohrožující zdraví dětí.

1. 3 000 Bq m-3 – hodnota, při níž by Státní ústav jaderné, chemické a biologické
ochrany (SÚJCHBO) nařídil okamžité řešení situace
2. 500 Bq m-3 (15%), (300 m-3 referenční hodnota + 200 m-3) – tato hodnota byla
naměřena v MŠ během pobytu dětí
3. 300 Bq m-3 (9%) – referenční hodnota doporučená (SÚJCHBO)

Mgr. Hana Bednářová
ředitelka ZŠ a MŠ Blatec