Rubrika: aktuality

Dopravní hřiště 17. 3. 2023

Dne 17. 3. 2023 žáci Základní školy Blatec navštívili dopravní hřiště Semafor v Olomouci. V první části žáci měli teoretickou část, kterou poté praktikovali na samotném dopravním hřišti v druhé části programu. Vyzkoušeli si jízdu na kolech a koloběžkách, kde se museli řídit dopravními značkami a semafory. Žáci 4. třídy splnili cyklistické zkoušky a dostali

Projekt Zdravé zoubky 13. 3. 2023

Dne 13. 3. 2023 se žáci Základní školy Blatec zúčastnili projektu Zdravé zoubky.  Cílem projektu je zlepšit zubní zdraví u dětí a vytvořit  předpoklady k zajištění zdravých zubů v budoucích letech. Fotografie naleznete ve fotogalerii ZŠ.

Návštěva předškoláků v ZŠ

Dne 14. 3. 2023 navštívili předškoláčci z mateřské školy naši základní školu.  Cílem návštěvy bylo, aby šly děti k blížícímu se zápisu do ZŠ bez obav a v září šly do školy s úsměvem a těšily se. Děti z mateřské školy se seznámily s prostory školy, prohlédly si, jak vypadá taková školní třída, viděly, co

Pozvánka na Den otevřených dveří

Srdečně Vás všechny zveme na Den otevřených dveří, který se koná 16.3. 2023 v prostorách ZŠ a MŠ. V dopoledních hodinách můžete nahlédnout a účastnit se výuky. Odpoledne si můžete prohlédnout prostory naší budovy, zhlédnout si práce dětí a pohovořit si s pedagogy. Těší se na Vás žáci a kolektiv zaměstnanců!

Stonožka Knihoběžka 24. 2. 2023

V pátek 24. 2. 2023 za žáky základní školy přijela Stonožka Knihoběžka z nedalekého Grygova, aby jim nabídla vzdělávací čtenářský program. Žáci si užili společný čas s knihami, aktivovali a prohlubovali čtenářské dovednosti, zájem o knihy, pozornost a pečlivost. Fotografie naleznete ve fotogalerii ZŠ.

Sluňákov 10. 2. 2023

V pátek 10. 2. 2023 se žáci základní školy Blatec zúčastnili exkurze do centra ekologických aktivit Sluňákov v obci Horka nad Moravou. Žáci si povídali o zimní přírodě a o zvířátkách, kteří se v zimě neukládají k zimnímu spánku. Poté následovala aktivity venku – žáci měli za úkol najít přírodniny, které mají spojitost se zvířátky,

Hvězdárna a muzeum v Prostějově 6. 2. 2023

V pondělí 6. 2. 2023 se žáci základní školy vydali na výlet do Prostějova. První kroky vedly do místního muzea, kde si mladší žáci (1. a 2.třída) poslechli zajímavosti o pravěku, prohlédli originální exponáty, které se v době Pravěku našli v okolí Prostějova, a vyrobili si vlastní šperk z doby kamenné. Starší žáci (3. a

Beseda s Policií České republiky

Dnes 31. 1. 2023 proběhla pro žáky základní školy a předškoláky mateřské školy beseda s Policií České republiky, kde se seznámili s tísňovými čísly v případě nebezpečí a se složkami záchranného systému. Zopakovali si zásady bezpečného chování doma i venku a ověřili si své základní znalosti správného chování v oblasti veřejného pořádku a dopravy,