Rubrika: aktuality

On-line Karkulka

V pondělí 24.9.2018 jdou žáci základní školy do P-Centra na program On-line Karkulka. Program žáky seznamuje se základními pravidly bezpečného pohybu na internetu, s pomocí příběhu vysvětluje potřebu ochrany vlastního soukromí a radí, jak postupovat v případě kyberšikany.

Den stromů

Základní a mateřská škola Blatec, Olomoucký kraj a Sdružení rodičů a přátel školy Vás srdečně zvou na Den stromů spojený se zahradní slavností. Čeká nás spousta zábavy, úkoly a bohaté občerstvení. Akce začíná v 16.00 h. na školní zahradě. Těšíme se na Vás!

Návštěva hasičské stanice

V úterý 11.9.2018 nás čeká návštěva hasičské stanice Olomouc, kde uvidíme ukázky veškeré mobilní požární techniky, seznámíme se s lezeckou výstrojí a děti si budou moci vyzkoušet zásahové obleky.

Ochrana osobních údajů

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), dále jen „GDPR“, níže uvádíme Zásady zpracování a chrany osobních údajů.  Tento dokument také najdete v sekci Informace. V pozdější době bude na webových stránkách školy zřízena vlastní záložka.   Zásady zpracování a ochrany osobních

Zápis do MŠ

Dne 2. 5. 2015 proběhl zápis do mateřské školy. Děti si prohlédly třídu a pohrály si se svými budoucími kamarády. Domů si s sebou odnesly několik drobných dárečků. Všem přijatým dětem přejeme, ať se jim u nás líbí! seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-19

Zápis do ZŠ

V letošním roce se zápisu do 1. třídy zúčastnilo osm dětí. Paní učitelka z první třídy pro ně měla přichystáno několik úkolů, které hravě zvládly. Za odměnu si pak odnesly domů několik drobných dárků, včetně výrobků, které pro ně udělali jejich budoucí spolužáci. Po prázdninách se na všechny těšíme! seznam přijatých žáků pro školní rok

Noc s Andersenem 2018

Noc s Andersenem 2018

Noc s Andersenem 2018 vypukla už v podvečer. Všichni nadšení účastníci se sešli před školou a pod taktovkou paní učitelek hrdinně nakráčeli do školní budovy. Nejprve si museli přichystat své lože v podobě karimatky a spacáku a poté zvěděli, jaká překvapení na ně čekají. Od půl sedmé nás čekala pohádková smršť, kterou na chvilku přerušila

Plavecký výcvik

14. března 2018 absolvovali naši žáci spolu s žáky ZŠ Charváty první hodinu plaveckého výcviku. Po prvních zmatcích v šatně se žáci dostavili k bazénu, kde na ně čekali instruktoři. Nejprve proběhly aktivity na zahřátí, poté rozcvička a rozdělení do skupin. Pak už s různou měrou opatrnosti naskákali všichni do bazénu. Ke konci hodiny se

Zápis do MŠ pro rok 2018/2019

Zápis do MŠ Blatec pro rok 2018/2019 proběhne 2. 5. 2018 v časech 8: 00 – 10:00 hodin a 14:00-16:00 hodin v prostorách MŠ. Zákonní zástupci si s sebou přinesou žádost o přijetí podepsanou oběma rodiči a rodný list dítěte. Žádost lze vyzvednout v MŠ či stáhnout, viz níže, kde také najdete podrobné informace k