Rubrika: aktuality

Zpráva o měření radonu v MŠ Blatec

V roce 2017 proběhlo v prostorách MŠ orientační měření radonu. Na jaře 2019 proběhlo opakované, avšak podrobnější měření, na jehož základě bylo zjištěno překročení referenční úrovně 300 Bq/m3. Situace bude řešena v nejkratším možném termínu stavebními úpravami financovanými z dotace Ministerstva financí. Obec tuto situaci řeší dle doporučení Státního ústavu radiační ochrany a postupů Ministerstva

Zahradní slavnost

Vážení rodiče a milé děti, rády bychom Vás pozvaly na Zahradní slavnost spojenou s pasováním předškoláků a s rozloučením se čtvrťáky, která se bude konat v pondělí 24.6.2019 od 17.00 hod. na školní zahrádce. Připraveny budou drobné soutěže o malé ceny a vystoupení místních mažoretek. V závěru si společně opečeme špekáčky, které si každý přinese sám. Přivítáme drobné

Den s Integrovaným záchranným systémem

Ve středu 26.6.2019 jedeme do Hranic na Moravě na Den s ISZ. Odjezd od školy je v 7.45 hod. a předpokládaný návrat je ve 14.00 hod. Poté bude následovat oběd. S sebou svačinu, dostatečné množství pití. Pohodlné oblečení a obuv a náhradní oblečení + ručník (na místě budou dělat hasiči pěnu pro děti).

Co je důležité ve výchově předškoláka

Srdečně Vás zveme na seminář „Co je důležité ve výchově předškoláka“, který se koná 24.4. 2019 v 16.00 hod. v budově Základní školy v Blatci. Seznámíte se s výchovnými přístupy, dozvíte se o důležitých vývojových období dětí předškolního věku a co je důležité umět před vstupem na základní školu.