Rubrika: aktuality

Noc s Andersenem

Dne 24. 3. 2022 proběhla v naší škole Noc s Andersenem. Do projektu se zapojily i děti z mateřské školy. Akce začala na školní zahrádce, kde děti plnily úkoly a dostávaly indicie. Následovala stezka odvahy s druhou půlkou indicií. Ve skupinkách si děti složily z indicií obrázek z knihy, která nás doprovázela celý večer. Po

Světový den vody a Světový den ústního zdraví

Dnes 22.3. 2022 jsme si se žáky povídali na téma „Voda“ o které se žáci dozvěděli mnoho informací – poměr sladké a slané vody na Zemi, vodní plochy v ČR, dělení vody, skupenství apod. Poté jsme navštívili Korunní pevnůstku v Olomouci, kde nás čekal program v rámci Světového dne ústního zdraví. Žáci plnili zajímavé úkoly spojené

Olympijské hry v družině

Vážení a milí rodiče, ve středu 16.2.2022 proběhly ve školní družině Olympijské hry. Děti se seznámily s olympijskými symboly –  děti si poslechly Olympijskou hymnu a zúčastnily se soutěží o ceny. Fotografie z Olympijských her naleznete ve fotogalerii ZŠ.

Vánoční přání

Vážení rodiče a přátelé školy, ráda bych k závěru roku poděkovala všem, kteří naši školu podporovali. Děkuji tedy představitelům obce Blatec panu Dostálovi, panu Skládalovi a paní Zaorálkové ze sekretariátu. Dále členkám SRPŠ paní Pohlídalové, Hrbáčkové a Šafářové za pomoc při organizování školních akcí, zajištění občerstvení, nejrůznějších odměn a dárečků pro děti v průběhu roku. Za pomoc